133. Kā grēks ienāca pasaulē?


e-KĀRTĪBA

Atceries e-NOTEIKUMUS [piekriti reģistrējoties] un ievēro sekojošo e-KĀRTIBU iekš e-POLEMIKAS un visi še varēsim justies brīvi/droši/atraisīti un:

  1. n e-p ā r s t e i d z ī g i...ka neapvainojies un neaizvaino citus, lietojot nenormatīvu leksiku.
  2. n e-u z p ū t ī g i ...ka atziņas pārpilnības vai tukšas iedomības dēļ nemēģini citus pārveidot pēc sava tēla/līdzības/pārliecības.
  3. n e-n o d e v ē j i...ka neļauj brīvu vaļu savai vulgaritātei, pašizdomātai "pasaules glābēja" misijai vai īpaši svētulīgai reliģiozitātei (pēc liekuļu parauga), bet uzņemies atbildību par savām e-izpausmēm (domās/vārdos/darbos).

...Mīlestība ir lēnprātīga, Mīlestība ir laipna, neskauž, Mīlestība nelielās, nav uzpūtīga. neizturas piedauzīgi, nemeklē savu labumu, neskaistas, nepiemin ļaunu. nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. apklāj visu, tic visu, cer visu, panes visu (1.Kor.13:4-7) ... taču mēs... mēs neesam Mīlestība, kaut arī ļaujam Tai darboties caur mums (Sal.pam.13:24, 23:13-14).

Aktivitātes, kuras no E-POLEMIKAS diskusiju moderātoru/pārvaldnieku/starpnieku (turpmāk tekstā "e-kardinālu") puses NETIKS uzskatītas par iemeslu kādu diskriminēt [dzēst lietotāja (turpmāk tekstā "e-baznīcēna") atsauces vai reģistru, vai bloķēt IP adresi]:

  1. e-baznīcēnu novirzīšanās no e-tēmas..., kas, piemēram, rodas dēļ e-baznīcēnu domu starpības kādā jautājumā. Tomēr e-kardināli ir tiesīgi izmantot savas pilnvaras, ja pēc aizrādījuma "atgriezties pie tēmas", tas tiek ignorēts;
  2. nepatiesas informācijas ievietošana... kas, iespējams, ir sekas kļūdainai pārliecībai. Tomēr ļaunprātīga "nezināšanas" izmantošana vai stūrgalvīga pieturēšanās pie maldiem, kā arī naidpilna vai atklāti antikristīga propoganda ir aizliegta un tiks ierobežota;
  3. nepareizu terminu izmantošana... ja vien ar to apzināti nerada divdomības, nesagroza citu e-baznīcēnu iepriekš teikto vai neizmaina lietas būtību (skat. novirzīšanās no tēmas).

Atgādinām, ka e-kardināls nav e-baznīcēnu uzraugs vai soģis, bet Jūsu kalps e-POLEMIKĀ. Tamdēļ ir lūgums speciāli nemeklēt viņiem darbu. Ja e-kardinālu lēmums par sankciju piemērošanu kādam e-baznīcēnam kādam šķiet nepamatots vai pārsteidzīgs, e-baznīcēns ir tiesīgs vērsties pie e-polemikas administrācijas (turpmāk "e-pāvesta") dziļākai jautājuma izpētei.

Komercreklāmas izvietošanai lapā vai komercreklāmu saturošu atsauču/linku ievietošana tēmās jābūt saskaņotai ar e-pāvestu, pretējā gadījumā šādi ieraksti var tik dzēsti, un pret to ievietotāju piemērotas sankcijas.

Diskutantu grupas (turpmāk "e-riņķus") veido e-pāvests. e-baznīcēni ir tiesīgi izvietot jaunas tēmas tajā e-riņķī, kurā viņiem ir ļauta pieeja [šaurāko e-riņķu dalībnieki var piedalīties arī plašāku e-riņķu diskusijās, kā arī protams visplašākajā]. kopējo diskusiju telpā, kurā (pēc reģistrēšanās) nonāk ikviens jauns e-baznīcēns. Kur divi un trīs (vai vairāk) sanāk kopā un grib veidot jaunu e-riņķi, tie...(skat. šās rindkopas sākumu) ir brīv' to darīt.

e-RIŅĶI

Jaunu e-riņķa nosaukumu dalībnieki var izvēlēties paši, piemēram: LUTERĀŅI, TEOLOGI, MĀCEKĻI un tam līdzīgi, vai arī var tikt pievienoti jau esošam e-riņķim (pēc iepriekšējas saskaņošanas ar e-riņka veidotājiem).

e-baznīcēnu dalības intensitāte e-POLEMIKĀ atspoguļojas sadaļā STATISTIKA.

Lai atvieglotu orientēšanos e-POLEMIKAS e-tēmās, skati šķirkli MEKLĒT.

Lai mūsu sadarbība noritētu konstruktīvi, lūdzam visus jautājumus, kas saistīti ar e-POLEMIKU, sūtīt uz e-pastu talyc[iekš]ebaznica.lv

Baudiet žēlastības laiku!
Jūsu e-ntuziasti

⇑Augšup