29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?


:: e - POLEMIKA :: / Par e-baznīcēnu “Dauka”
⇑Augšup