179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?


:: e - POLEMIKA :: / Par e-baznīcēnu “gviclo”
Web-lapa http://www.ebaznica.lv/?p=715
Avatārs 14
Atbilžu skaits 547
e-Bilde
Pēdējās nosūtītās e-tēmas
Pēdējās nosūtītās e-atbildes
e-baznīcēna aktivitātes
e-POLEMIKA 301  
Kas ir luterisms? 158  
... 21  Kristīgā mācība
... 14  e-JOKI
... 1  e-BĪBELES stunda
... 1  e-INFORMĀCIJA
⇑Augšup