214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?


:: e - POLEMIKA :: / Par e-baznīcēnu “talyc”
Avatārs 57
Atbilžu skaits 1,685
e-Bilde
Pēdējās nosūtītās e-tēmas
Pēdējās nosūtītās e-atbildes
e-baznīcēna aktivitātes
e-POLEMIKA 1,063  
... 326  Kas ir luterisms?
... 204  Kristīgā mācība
... 41  e-JOKI
... 14  e-INFORMĀCIJA
... 2  e-BĪBELES stunda
⇑Augšup