139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?


:: e - POLEMIKA :: / Par e-baznīcēnu “moritz”
Atbilžu skaits 291
e-Bilde
Pēdējās nosūtītās e-atbildes
e-baznīcēna aktivitātes
e-POLEMIKA 230  
... 24  e-JOKI
... 23  Kas ir luterisms?
... 9  Kristīgā mācība
... 4  e-BĪBELES stunda
... 1  e-INFORMĀCIJA
⇑Augšup